Effektoptimering af læringsaktiviteter

Udbyttet af læringsaktiviteter (interne og eksterne kurser og uddannelser m.v.) hænger meget nøje sammen med hvordan disse aktiviteter og organisationen rundt om spiller sammen. Det er dokumenteret mange gange (Brinkerhoff, Wahlgreen m.fl.) at transfer (overføring) af læring fra kurser til anvendelse i praksis ofte er beskæmmende lav. Vi mister altså en enorm ’potentiel effekt’.

Afgørende faktorer for at opnå høj transfer og dermed effekt er …

  • Hvordan læringsaktiviteten er knyttet til de organisatoriske udviklingsmål
  • Hvor godt medarbejderne er forberedt på deres deltagelse i læringsaktiviteten
  • Hvor efterspurgte de nyerhvervede kompetencer er i organisationen
  • Hvordan der er taget højde for de barrierer for effekt der er i organisationen
  • Hvordan træning væk fra jobbet (på kursus) er knyttet sammen med træning på jobbet
  • Hvordan de nærmeste ledere støtter medarbejderne i at implementere det lærte
  • Hvordan mulighederne for medarbejderne er for straks efter læringsaktiviteten at anvende det lærte
  • Hvordan der følges op i forhold til medarbejdernes brug af det lærte
  • Hvordan effekten af læringsaktiviteten evalueres

Disse faktorer har mindst lige så stor betydning for effekten af medarbejdernes deltagelse i en læringsaktivitet som selve aktiviteten. Men de har ikke altid den samme bevågenhed.

Det har været en central del af mit virke i mange år at bistå mine kunder med at ’skrue på de her knapper’, så jeg har mange og alsidige erfaringer og værktøjer med i rygsækken. Kontakt mig og lad os tale om hvilke knapper det vil give mest værdi for jer at skrue på.

Et nøglefokus handler om hvordan lederne i organisationen spiller deres rolle med at facilitere medarbejdernes anvendelse af nyerhvervede kompetencer. Læs mere om ’læringsledelse.

Kurser i at undervise og facilitere

Få succes med forandringsprojekter