Træning i at undervise, formidle, facilitere, oplære m.v.

 • DSB’s interne underviseruddannelse – udvikling af træningsbaseret praksisnært koncept. Jeg har stået for uddannelsen i mere end 15 år
 • Korte intensive kurser i at undervise for ATP/ Udbetaling Danmark, Beskæftigelsesministeriet, SKAT, GlobalConnect, Storm Management, Ældre Sagen, BUPL, Uddannelsesforbundet m.fl.
 • Korte efteruddannelseskurser for undervisere på en lang række uddannelsesinstitutioner
 • Undervisning på diverse forløb på Voksenpædagogisk Center i København i en årrække
 • Træning af interne konsulenter i at facilitere udviklingsprocesser for Sermersooq Business Council (Grønland), Rigshospitalet, København Kommune m.fl.
 • En lang række kurser i sidemandsoplæring for DSB og ATP
 • En lang række kurser i præsentationsteknik for DSB m.fl.
 • Kurser i at fremstille “undervisningsmateriale, der giver effekt” for ATP

Kvalitetsudvikling af intern træning og uddannelse

 • Effektevaluering af Ældre Sagens kurser for frivillige, baseret på spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews. Anbefalinger vedrørende design af fremtidige kurser og læringsaktiviteter
 • Effektevaluering af IT-kurser i Ældre Sagen. Observation af 3 kursusforløb og interviews med undervisere og kursister. Anbefalinger med henblik på at skabe større effekt
 • Udvikling af ”pædagogisk grundlag” for arbejdet i DSB’s uddannelsesafdeling
 • Større pædagogisk kompetenceudviklingsforløb for uddannelseskonsulenter i DSB

Kunsten at gøre god

 • Workshops for VIVE, Djøf, Konventum, Københavns Kommune m.fl.

Facilitering af temadage, seminarer m.v.

Ledelse med medarbejderne i centrum

 • En lang række kurser for daginstitutionsledere, ”Bring medarbejdernes ressourcer i spil”
 • Lederseminarer vedrørende implementering af værdibaseret ledelse i hverdagen

Den dynamiske arbejdsplads