Få succes med forandringsprojekter

 

[Kender du det …]

 • At det går glat med at implementere et nyt projekt?
 • At alle bakker op og trækker på samme hammel?
 • At siloerne i forhold til projektet nedbrydes?
 • At vi når målene og overholder alle deadlines?
 • At motivationen og holdfølelsen forstærkes undervejs?
 • At resultaterne fuldt ud matcher de investerede ressourcer?
 • At se kulturen gradvist påvirkes i en positiv retning?
 • At få anerkendelse som chef for det opnåede ROI?

Ja, så er det svært at få armene ned!

Hvis succesoplevelsen ind i mellem ikke er helt så åbenlys, så kan vi hjælpe til.

 

[Hvad er det der typisk sker?]

Om forandringen udspringer i teknologi, arbejdsgange, organisationsstruktur eller nye ydelser eller koncepter, er det ikke let at få forandringer til at lykkes efter hensigten. Utallige er eksemplerne på, at det ikke rigtig lykkes, at forandringsprocessen er præget af …

 • Træg og omkostningstung indkøring
 • Uklarhed, usikkerhed, skepsis, modstand
 • Haltende kommunikation og samarbejde
 • Frustrerede medarbejdere, stressede mellemledere
 • Brandslukning
 • Målsætninger der aldrig helt indfries
 • Projekter der afløses af nye projekter der afløses af …
 • Cementerede siloer, ”os og dem tænkning”

 

[Hvorfor er det så svært?]

Det er ikke så underligt at det ofte ikke rigtig lykkes …

 • Forandringer indebærer at mennesker skal forandre sig. Det er en krævende proces for alle involverede parter. En proces der tager tid og en proces der skal tages hånd om fra ende til anden, hvis den skal lykkes
 • Et forandringsprojekt tager sig meget forskelligt ud alt efter hvor man er i en organisation. Kan alle se relevansen? Er der fælles fodslag?
 • Et forandringsprojekt medfører både gevinster og tab. Hvem vinder? Hvem taber? Hvordan kan der tages hånd om det?
 • Et forandringsprojekt står og falder med den forandringsproces, der skal give forandringen liv. Har forandringsprocessen samme prioritet som selve forandringen?
 • Sker/opleves forandringen som et samarbejde eller som tvang?
 • En forandringsproces kræver koordineret situationsbestemt ledelse på alle niveauer. Hvordan sikres det?

 

[Hvad skal der fokus på, på processiden for at lykkes?]

 • At skabe mening og forpligtelse på alle niveauer i organisationen
 • At skabe fælles forståelse for projektets nødvendighed og værdi vertikalt i organisationen
 • At alle kan se deres fremtidig rolle for sig. Vil jeg? Kan jeg?
 • At opgaven opleves klar, meningsfuld og realistisk på alle niveauer
 • At der, på forhånd, er taget højde for de barrierer, forandringsprocessen risikerer at løbe ind i (”effektsikring”)
 • At alle forandringsprocessens centrale aktører (ledere, faglige nøglepersoner m. fl.) kender deres rolle og er klædt ordentligt på til opgaven
 • At der er en klar, gennemarbejdet og realistisk implementeringsplan

 

[Hvordan kan vi bidrage?]

Overordnet: At hjælpe jer med at designe den forandringsproces, der sikrer, at forandringsprojektet bliver en succes/ at I opnår det ønskede ROI. Herunder at …

 • Oversætte strategiske mål til handlinger på gulvet
 • Sikre at ledere på de forskellige niveauer kender deres rolle og ansvar
 • Effektsikre processen, identificere barrierer og tilrettelægge den nødvendige indsats for at overvinde dem
 • Være på forkant, designe en involverende, transparent og meningsskabende forandringsproces
 • Klæde ledere og faglige nøglepersoner på til at facilitere forandringsprocessen, herunder til at håndtere de reaktioner der kommer
 • Tilrettelægge effektive træningsforløb i forbindelse med implementeringsprocessen
 • Følge projektet til dørs, sikre kommunikationen op og ned i organisationen
 • Løbende evaluere og dokumentere de opnåede resultater og behovet for eventuelle justeringer undervejs i processen

Vi betragter os selv som et godt supplement til de strategiske tiltag, bindeleddet der sikrer, at disse kommer til at virke helt ud i yderste led af organisationen – prikken over i’et. Vi kan spinde trådene ud, så det rammer manden på gulvet – og derved skabe mening, motivation og ejerskab.

Vi har fokus på at sikre projektets bæredygtighed, inden vi trækker os ud, og samtidig at gøre os selv overflødige, ved at fokusere på at projektets centrale aktører undervejs i processen tilegner sig de afgørende faciliteringskompetencer.

Hvis I vil vide mere om, hvordan I kan være på forkant og sikre succes med jeres projekter, så er I meget velkomne til at kontakte os.

 

[Vi er]

Carsten Daugaard

 • Har gennem de sidste 20 år, dels som leder i større virksomheder, dels som konsulent, arbejdet med forandringsledelse og organisationsudvikling. Har derigennem solid erfaring med at oversætte for eksempel virksomhedens værdier til konkret adfærd.
 • Har stor erfaring med at sparre med og coache ledere enkeltvis såvel som ledelsesteam med bl.a. at udfordre organisationens mission og vision samt den efterfølgende proces til at skabe forståelse og ejerskab nedad i organisationen.
 • Har medvirket i organisationsudviklingsprogrammer i både store og mindre virksomheder og organisationer.

 

Troels Bom

 • Har været konsulent og sparringspartner på en lang række forandringsprojekter med hensyn til at designe og facilitere succesfulde implementeringsprocesser, herunder at skabe produktivt samspil rundt om projekterne
 • Har siden begyndelsen af 90’erne arbejdet med at træne fagprofessionelle (undervisere, ledere, konsulenter) i at tilrettelægge og gennemføre effektive, involverende lære- og forandringsprocesser, der skaber værdi for mennesker og organisation.
 • Læs mere

 

3 nøgleindsatser der får forandringsprojekter til at lykkes

 

Sådan styrkede vi introen til kunderådgiverne, da ATP søsatte 5 nye ydelsesområder