Facilitering af temadage, seminarer m.v.

 

Hvis arbejdsmødet, temadagen, seminaret, konferencen etc. skal sætte spor, er processen af afgørende betydning. Det er ikke mindst i kraft af procesiscenesættelsen, at vi skaber mening, engagement og ejerskab og giver mod på handling og forandring.

Hvis I i fællesskab skal tænke nyt, sætte udvikling i gang og skabe forandringer, er processen ligeledes det der gør det muligt at indfri jeres ambitioner.

Jeg har stor og mangeårig erfaring med at skræddersy fleksible og dynamiske procesforløb, med fokus på at
– involvere og gøre det sjovt, motiverende og meningsfuldt at deltage
– skabe idéer, sætte handling på og ”oversætte” til praksis
– strukturere, stille skarpt, bringe jer videre og skabe resultater
– understøtte samspillet og hjælpe forandringer på vej

Jeg kan også bistå jer i planlægningsfasen, som sparringspartner, med at definere mål og succeskriterier, involvere relevante aktører, afklare roller, planlægge den efterfølgende implementering og opfølgning, sikre forankring og effekt, m.m. Og jeg bidrager selvsagt også gerne i opfølgningsfasen, hvis I ønsker det.

Ikke to processer er ens og ikke to organisationer er ens. Jeg bestræber mig på at være så lydhør som overhovedet muligt i forhold til jer og jeres situation, og at tage udgangspunkt i jeres behov og ambitioner. Jeg har rygsækken fuld af metoder, procesidéer og erfaringer, men vi starter fra scratch, hver gang, og alt skræddersys efter jeres situation og behov.

 

Eksempler på procesopgaver jeg har faciliteret

 • Kvalitetsudvikling af opgaveløsningen i et ministerielt kontor
 • Etablering af central koordineringsenhed i en stor virksomhed
 • Projekt ”attraktiv arbejdsplads” i en kommune
 • Afdækning af indsatsområder vedrørende arbejdsmiljø på en daghøjskole
 • Udformning af nyt arbejdsprogram i en statslig styrelse

 

Eksempler på metoder og virkemidler

 • Visuelle/ metaforiske iscenesættelser
 • Kreative brainstormteknikker
 • Cafédialoger
 • ”Markedspladsen” – kreativ udforskning af fremtiden …
 • Teatermetoder – forumspil, ”skulpturer”/ kropslige billeder m.m.
 • Utopier og fremtidsscenarier
 • Fremtidsværksteder, scenarieværksteder
 • og så alt det til lejligheden skræddersyede …