Forumspil

– handlinger der gør forskellen!

  • Når dilemmaerne tårner sig op og konflikten spidser til,
  • Når ”dyre” forandringsprojekter skal oversættes til håndgribelige adfærdsændringer, eller
  • Når vante handlemønstre skal erstattes af nye, 

… så er det kunsten at finde frem til de ”dåseåbner-handlinger” der gør forskellen, der ”skriver manuskriptet om” og bærer kimen til bæredygtigt samspil i sig …

Forumspil er en dynamisk og interaktiv metode til at eksperimentere med håndtering af vanskelige/ udfordrende situationer. Fx ”hvordan håndterer jeg en utilfreds kunde i overensstemmelse med vores nye servicekoncept?”

 

Forumspil i praksis

Forumspil foregår ved at deltagerne opbygger nogle ganske små situationsspil som illustrerer konkrete dilemmaer eller konflikter de står overfor inden for et givent tema. Herudfra eksperimenterer vi så med hvordan konflikterne kunne håndteres på en hensigtsmæssig måde. Det kan bl.a. foregå ved at:

  • Spille situationen igen, ud fra forslag fra tilskuerne til hvordan situationen kunne håndteres anderledes,
  • Lade tilskuere overtage den eller de roller som i spillet bringes under pres, og prøve nye handlingsmuligheder af,
  • Stoppe spillet når situationen spidser til og lade tilskuerne drøfte hvad der er på spil, og hvordan man kunne handle i situationen.

 

Fokus på idéer og muligheder

Forumspillets styrke er at vi arbejder meget håndgribeligt, helt ned til den konkrete handling – den enkeltes valg og fravalg af handlingsmuligheder i situationen, den personlige attitude og situationsopfattelse, ordvalget etc. – og at vi har mulighed for ”at spole spillet frem og tilbage” og finde det sted i forløbet hvor nøglen til den ændrede adfærd ligger, dér hvor det er muligt at begynde at ”skrive manuskriptet om”.

Metoden er velegnet til at bringe virkeligheden ind i kursuslokalet, til at skabe engagement, refleksion og dialog, og til at afprøve forskellige handlingsmuligheder i en bestemt rolle eller i en bestemt situation.

Og så er det en sjov og energifuld proces. Tilgangen er eksperimenterende og kreativ. Hvis vi skal finde nye veje, må vi gøre os fri af vanetænkning, faste ritualiserede handlinger og fejlfindingskultur. Det gør vi ved en legende og anerkendende tilgang, hvor det er tilladt at prøve idéer af uden at skulle stå personligt til ansvar for dem. Fokus er på ”hvad skete der, hvad kan vi bruge, hvad kan vi lære …”

 

Min erfaring

Jeg har bred og mangeårig erfaring med at arbejde med forumspil i stor og lille skala, som det centrale omdrejningspunkt i et forløb og som en ingrediens blandt flere.