Fremtidsværksted

– en effektiv kickstart til forandringsprocesser

Fremtidsværkstedet er en metode designet til at skabe nye idéer. Når arbejdsgrupper skal udvikle nye tiltag – og der er brug for at gøre sig fri af al det vante, få alles vinkler med og trække på alles ressourcer, skabe motivation og fælles ejerskab, så er fremtidsværkstedet et effektfuldt svar.

 

Fremtidsværkstedet består af 3 faser

kritikfasen er der fokus på alt det deltagerne er utilfredse med inden for værkstedets tema – alt det som værkstedet gerne skulle skabe bedre løsninger på.

utopi-/ visionsfasen drejer det sig om at formulere idéer og ønsker til ”det nye”, at skabe visionen for det videre arbejde.

virkeliggørelsesfasen stiller vi skarpt på hvordan visionerne kan udmøntes i konkrete initiativer og deltagerne laver aftaler for det videre arbejde.

Metodens styrke er den gode struktur, effektive brainstormteknikker, en legende og kreativ arbejdsform, samt det konsekvente fokus på at skabe handling. Det virker!

 

Min erfaring

Leder af et 3-cifret antal fremtidsværksteder for ministerier og styrelser, kommuner, NGO’er m.fl.