Offentlige organisationer

 • ATP/ Udbetaling Danmark
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • DSB
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet
 • Beskæftigelsesministeriet
 • Undervisningsministeriet
 • Miljøstyrelsen
 • Kort og Matrikelstyrelsen
 • Rigsadvokaten
 • SKAT
 • VIVE
 • Patienterstatningen
 • Banedanmark
 • Region Hovedstaden
 • Region Sjælland
 • Kommunernes Landsforening
 • Københavns Kommune og en række andre kommuner
 • Rigshospitalet
 • Hvidovre Hospital
 • Århus Kommunehospital
 • Skejby Sygehus
 • Viborg Sygehus
 • Aker Sykehus (Norge)
 • Erhvervsuddannelser, professionsuddannelser og universiteter
 • Daginstitutioner, skoler og plejehjem
 • Sprogskoler

Private virksomheder

 • ALK-Abelló
 • AstraZeneca
 • GlobalConnect
 • Storm Management
 • Novo Nordisk
 • Chr. Hansen
 • Alectia
 • Statoil
 • NeuroSearch
 • NKT Flexibles
 • DK Teknik
 • Kjaer og Kjerulf
 • DB Cargo
 • Konventum
 • Sermersooq Business Council (Grønland)

 Interesseorganisationer

 • Ledernes Hovedorganisation
 • Ergoterapeutforeningen
 • FOA Fag og arbejde
 • Uddannelsesforbundet
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk
 • Dansk Sygeplejeråd
 • Djøf
 • Dansk Magisterforening
 • Ingeniørforbundet
 • Dansk Metal
 • Kost og Ernæringsforbundet
 • Danske Fysioterapeuter
 • HK
 • Dansk Jernbaneforbund
 • FTF
 • Dansk Ejendomsmæglerforening
 • Lilleskolerne
 • Ældre Sagen
 • Dansk Røde Kors
 • Center for frivilligt socialt arbejde
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Friluftsrådet
 • Arbejdernes Andels-Boligforening
 • LGBT+ foreningen