Bom & Xenia – Bæredygtig ledelses- og teamudvikling

Vi faciliterer en træningsbane, hvor I får evnen til at GØRE hinanden GODE ind under huden og hvor vi systematisk arbejder med, hvordan I kan implementere GØRE GOD-kulturen i jeres hverdag. Konkret træner vi jer i hvordan I, med fokus på at fremme det bedste i hinanden, kan lede nedad, opad og henad, hvordan I kan facilitere engagerende og værdiskabende møder, MUS-samtaler og forandringsprocesser, hvordan I kan give anerkendende og udviklingsorienteret feedback og hvordan I tillidsfuldt kan håndtere vanskelige situationer og samtaler, med afsæt i GØRE GOD-principperne.

Vi kommer med en filosofi og metode til at styrke kultur, samspil og innovation. Vi har en masse viden og erfaring med os omkring bæredygtig ledelses- og teamudvikling, og vi ved derfor også, at vi når de bedste resultater i et tæt og åbent samspil med jer. Vi vil gerne invitere til dialog, og sammen med jer afdække, hvilke skridt der vil give jer mest værdi, i forhold til de udfordringer I har i dag.

”Tusind tak for et inspirerende oplæg. Selv de personer, som på forhånd var skeptiske over indholdet og formen sagde efterfølgende, at det havde været godt! Så bliver det vist ikke meget bedre :-)”.

Forsknings- og Analysechef (konst) Hanne Søndergård Pedersen, om ’Gøre God-workshop’ for VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

’GØRE GOD-begrebet’ har sit udspring i improvisationsteater. Det er den ’samspilsformel’ improvisationerne bygger på. Vi ser mulighederne og de positive intentioner i dét de andre gør. Vi siger ’ja’ til det de gør, går åbent og tillidsfuldt med på ideerne og bestræber os gensidigt på at gøre hinanden gode i vores roller.

Overfører vi ’GØRE GOD’ til arbejdslivet er det en metode til at bringe alles kompetencer i spil til gavn for såvel den enkeltes trivsel og udvikling, som teamets fælles opgaveløsning. ’GØRE GOD’ giver os en træningsbane, hvor vi kan stille skarpt på den måde vi indgår i samspillet med hinanden. Herved træder vores forskellige ubevidste – og nogle gange uhensigtsmæssige – reaktionsmønstre tydeligt frem. Det gør det muligt sammen at udvikle og træne et mere tillidsfuldt og bæredygtigt samspil.

’GØRE GOD’ er en ledelsesfilosofi og et teamudviklingsværktøj.

’Gøre God’? Det handler om at fremme det bedste i hinanden!

Podcast: Gør dine deltagere ‘gode’