Kunsten at ’gøre god’

Er der noget smukkere at stræbe efter end at gøre den anden part i et samspil ‘god’? Hjælpe den anden til at lykkes? Forestil dig hvor virkningsfuldt et samarbejde er, når begge parter bestræber sig på at gøre hinanden gode.

Det er hvad impro-skuespillere træner. At fokusere på det der virker, at gribe mulighederne i sekundet og ’gå med’, så medspillerne får mod og initiativlyst. Så de lykkes. Når det lykkes på scenen, er der ikke et øje tørt. Men vi kunne også kalde det ledelse – eller teamwork – baseret på de grundlæggende principper i produktivt samspil. Vi kalder det at “gøre god”.

 

Se – sig ja – gør god

Via simple illustrative impro-lege og mindset-øvelser træner vi evnen til at:

  • Se: At rette opmærksomheden udad mod andre, at være fuldt tilstede og nærværende. At kunne se andres ressourcer og potentiale. At have øje for andres positive bestræbelser og de skridt de forsøger at tage.
  • Sige ja: At ’gå med’ den anden, at fokusere på mulighederne i situationen og i det den anden gør. Det giver lyst, mod og initiativ, når andre igen og igen møder dig med et ’ja’.
  • Gøre god: At være fødselshjælper for – og kvalificere andres bidrag. Sætte andres kompetencer og engagement i centrum. At støtte og styrke dem i at lykkes med at tage de skridt de bestræber sig på at tage.

At gøre god handler om at gribe det, der sker lige i sekundet. Om at se andres intentioner og hjælpe dem med at lykkes. Om at slippe kontrollen og spille efter gehør. Om at fremme det bedste i hinanden. Det betyder ikke at man ikke må være kritisk, tværtimod, men hele tiden med fokus på at bygge op i stedet for at pille ned.

 

Byg relationer op med din status

Vores status fylder meget i enhver kommunikation og relation. Ofte bruger vi mennesker ubevidst hovedparten af kommunikationen på at spille ‘spil’ med vores status, gøre os selv stærkere, klogere, eller måske svagere ved hjælp af kropssprog, betoning og adfærd. Vi træner evnen til at hæve og sænke egen status med henblik på at bygge en hensigtsmæssig relation op og på den måde skabe fundamentet for at vi kan gøre hinanden gode også i de svære situationer eller relationer.

 

Vi mener legen alvorligt

Det er sjovt, det er uhøjtideligt og der er masser af grin. Men der er alvor bag øvelserne: Det handler om det arbejdsmiljø der danner fundamentet for alle jeres indsatser, fælles og individuelt, og det handler om de psykologiske mønstre og mekanismer jeres samspil er spundet sammen af. Det har markant betydning for værdien af jeres samspil på kryds og tværs i organisationen og for udfaldet af din ledelse, undervisning, rådgivning eller samtale. Derfor gør vi meget ud af at knytte an til jeres hverdag og arbejder helt konkret med hvordan I kan bringe ‘gøre god-tilgangen’ i spil i jeres verden, og dermed hvordan I kan gøre det mere motiverende og meningsfuldt at gå på arbejde og i kraft af det sammen skabe bedre resultater.

 

”Tusind tak for et inspirerende oplæg. Selv de personer, som på forhånd var skeptiske over indholdet og formen sagde efterfølgende, at det havde været godt! Så bliver det vist ikke meget bedre :-)”.

Forsknings- og Analysechef (konst) Hanne Søndergård Pedersen, om ’Gøre God-workshop’ for VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

 

Workshops – events – træningsforløb

Vi gennemfører workshops, events (også storskala) og træningsforløb for ledere, undervisere, rådgivere, medarbejdere, teams og for hele organisationen. Vi skræddersyr indsatser der matcher jeres situation og behov og giver jer sparring i forhold til implementering i hverdagen.

 

‘Gøre God-gruppe’

Vi er en gruppe af ‘Gøre God-konsulenter’. Vi bidrager til at skabe arbejdspladser, hvor vi fremmer det bedste i hinanden. Der kommer løbende flere konsulenter til. Du kan følge os her

 

’Gøre God’? Det handler om at fremme det bedste i hinanden!

 

Podcast: Gør dine deltagere ‘gode’

 

Teambuilding/ samspil på arbejdspladsen

 

Ledelse med medarbejderne i centrum