Læringsledelse

 

Hvordan støtter jeg mine medarbejdere i at få den størst mulige værdi af deres deltagelse i læringsaktiviteter?

Hvordan faciliterer jeg at mine medarbejderes (nyerhvervede) viden og kompetencer kommer hele afdelingen til gode?

Hvordan opbygger jeg et dynamisk og innovativt læringsmiljø i min afdeling?

Hvordan går jeg foran som læringsmæssig ’rollemodel’ i forhold til medarbejderne?

Hvordan er jeg en god sparringspartner for de af mine medarbejdere der har undervisnings- og formidlingsopgaver?

 

Er du skarp på disse spørgsmål, kan du som leder gøre en kæmpe forskel med hensyn til at opnå effekt af diverse lærings- og udviklingsaktiviteter og med hensyn til grundlæggende at skabe engagement, dynamik og fremdrift i din afdeling. Mange ledere føler sig imidlertid ikke særlig godt klædt på til denne opgave.

 

Hvis I gerne vil styrke den organisatoriske effekt af medarbejdernes kursusdeltagelse m.v., er et afgørende element at styrke lederne i at udøve ’læringsledelse’. Centrale faglige temaer er:

  • Indsigt i læreprocesser og transfer
  • Videndeling
  • Feedback
  • Sparring
  • Faciliterende mødeledelse

 

Effektoptimering af læringsaktiviteter

Kurser i at undervise og facilitere