Ledelse med medarbejderne i centrum

Når medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource!

 • Metoder til og træning i at sætte medarbejdernes engagement og kompetencer i centrum
 • ”Kunsten at gøre hinanden gode” som lede(lses)stjerne

I samarbejde med ledelseskonsulent og mediator Hanne Pilegaard

 

”SE – SIG JA – GØR GOD”

 

Når medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource, så er det en central lederkompetence, at skabe rum for at medarbejderne folder sig ud. Det kræver en bevidst ”attitude” og de rette værktøjer.

Vi træner ledere i at bringe det bedste frem i deres medarbejdere. Afsættet er grundlæggende samspilsteori, hvor fokus er på hvordan vi kan gøre hinanden gode.

 

”Kunsten at gøre hinanden gode”

– ledelse baseret på de grundlæggende principper i produktivt samspil

 

SE 

At SE den enkelte medarbejders ressourcer og potentiale

At være opmærksom, interesseret og fokuseret, at have øje for                                         mulighederne i medarbejdernes bidrag

SIG JA

At møde medarbejderne med en ”JA-ATTITUDE

At tage udgangspunkt i medarbejdernes idéer og motivation, at gå med …

GØR GOD

At fokusere på at GØRE HINANDEN GODE

At være fødselshjælper for og kvalificere medarbejdernes bidrag

 

Vi hjælper jer med at udvikle en ledelseskultur, der sætter medarbejdernes kompetencer og engagement i centrum

Fokus på lederne

 • Træning i at kommunikere med en ”ja-attitude” – så det gør en forskel!
 • Træning i at faciliterer processer der sætter medarbejdernes kompetencer og engagement i centrum

Fokus på organisationen

 • Rådgivning og sparring omkring udvikling, implementering og understøttelse af en faciliterende ledelseskultur

 

Nøglen til at LEDE SÅ MEDARBEJDERNE – og virksomheden – BLOMSTRER

 

Sådan arbejder vi – så det gør en forskel

Hvis vores indsats skal skabe værdi for jer, så skal den udmønte sig i en ændret adfærd i praksis. Det er ledetråden i vores arbejdsform:

 • Vi handler, vi træner, vi er på gulvet, vi ”gør” (med mange grin undervejs) – og vi reflekterer. Det er selvsagt helt centralt at skabe mening og forståelse, men det er først når vi handler at vi gør forskellen
 • Derfor anvender vi improvisations- og forumspilsteknikker til at arbejde med og træne den adfærd der gør forskellen i praksis
 • Vi stiller skarpt på ”de springende punkter” – på de situationer, på de splitsekunder, hvor forskellen mellem den gamle og den nye adfærd udkrystalliserer sig
 • Vi har fokus på den organisatoriske kontekst hvori man agerer som leder – og på at ”gøre hinanden gode-ledelse” udspiller sig både når man leder ”ned”, ”op” og ”lige ud”
 • Vi kombinerer kursusdage (træning) med støtte til at implementere den nye adfærd i praksis
 • Og vi arbejder med fokus på den enkelte leder, på ledergruppen og på organisationen som sådan

OBS: Det vi beskriver her er vores grundlæggende filosofi og tilgang. Det kan selvsagt skrues sammen på mange måder alt efter jeres situation og behov.

 

Det kommer vi med – kursusdel

 

Ledelse baseret på den enkelte medarbejders ressourcer og motivation

 • Fokus på ”hvorfor” og ”hvordan”
  • Top – down ctr. bottom – up
  • Kontrol ctr. inddragelse og motivation
  • Fejlfinding ctr. fejltolerance

 

Samspilstræning ud fra ”kunsten at gøre hinanden gode” – filosofien

 • Introduktion til begreberne ”se – sig ja – gør god”
 • Træning i at se muligheder, ”gå med” og kvalificere andres bidrag
 • Træning i at bygge dynamiske relationer
 • Lederrollen i ”gør hinanden gode” – perspektiv

 

Metoder til og træning i at tilrettelægge produktive involverende møder

 • Metoder til at sætte medarbejdernes engagement i spil
 • Visuel facilitering og brug af rummet
 • Mødefaciliteringens røde tråd

 

Træning i at stille ”gode” spørgsmål og give anerkendende feedback

 

Træning af de handlinger der gør forskellen, når medarbejdernes kompetencer og engagement skal sættes i spil

 • Identifikation af de ”splitsekunder” hvor du enten delegerer eller faciliterer
 • Træning i at tænke og handle faciliterende

 

Konfliktforståelse og –håndtering i udviklingsperspektiv

 • ”Modstand” i lærings-/ udviklingsperspektiv
 • Håndtering af konflikter
 • Forandringsprocesser – hvad gør de ved os …
 • ”Forebyggelse”: Faciliterende processer der tager hånd om medarbejdernes reaktioner

 

Det kommer vi med – praksisdel

 

Rådgivning angående udvikling af understøttende organisatoriske rammer

 • Konceptdesign på organisationsniveau
 • Implementering af understøttende organisatoriske rammer
 • Løbende opfølgning

 

Individuel ledersparring

 • Rolleforståelse, dialogen med medarbejderne i hverdagen, facilitering i hverdagen

 

Anden transferstøtte

 • Før-involvering
 • Løbende opgaver i forhold til dialogen i hverdagen og møde-facilitering
 • Kollegial ledersparring
 • Opfølgning

 

Sikring og dokumentation af effekten

 • Forlods identifikation af potentielle barrierer og indsatser for at imødegå disse barrierer
 • Valg af kvantitative ”målepunkter” (fx medarbejdertilfredshed, opnåelse af udvalgte organisatoriske mål …)
 • Interview med nogle af lederne og nogle af deres medarbejdere, gerne i flere omgange
 • Afsluttende dokumentationsrapport

 

Hvem er vi?

Ledelseskonsulent og mediator Hanne Pilegaard

Hanne har mere end 10 års ballast som leder, og har særlig erfaring med at skabe det bedst mulige samarbejde på arbejdspladsen for derigennem at opnå de ønskede resultater for virksomheden.  Med uddannelser og praktisk erfaring som mediator (konfliktmægler), forandringsleder, facilitator og mentor/coach, bistår hun arbejdspladser med at finde vejen til et samarbejde der motiverer, engagerer – og skaber resultater.

 

Uddannelseskonsulent og facilitator Troels Bom

Troels har stor erfaring med at træne ledere, konsulenter, undervisere m.fl. i at sætte medarbejderne i centrum, fokusere på muligheder og ressourcer, styrke samarbejdet og skabe fælles forpligtelse i forhold til mål. Eller med andre ord at skabe engagement, motivation og ejerskab. Og med at bistå organisationer med at skabe rammer der understøtter dette.

 

Nøglen til at LEDE SÅ MEDARBEJDERNE – og virksomheden – BLOMSTRER