Samspilstræning med teatersport

 

En vitaminindsprøjtning til jeres samspil i hverdagen – lær kunsten at gøre hinanden gode og skabe dynamiske samspilsrelationer!

 

Teatersportsholdet er alle andre organisationer overlegne på én front – deres indbyrdes samspil. Det er de nødt til, ellers er der kontant afregning når de optræder: Scenerne falder fra hinanden, modstanderne får pointene og publikum kaster våde svampe i hovedet på dem! Derfor træner de deres samspil igen og igen.

 

Vi kopierer teatersporsholdets samspilsøvelser og samspilsforståelse fra træningslokalet og spørger: Hvordan kan vi bruge det til at styrke vores professionelle samspil på jobbet?

 

Det hele foregår med høj energi, gode grin og glimt i øjet. I får én på ”opleveren”, stof til eftertanke og håndgribelige samspilsværktøjer. Og alle kan være – og er – med.

 

Teatersport kan træne og udvikle vores evne til at

 • Have øje for andres ressourcer og bidrag
 • Fokusere på muligheder
 • Opbygge anerkendende relationer
 • Skrue op og ned for os selv og dermed finde balancen mellem at tage opmærksomheden og give plads til andre
 • Skabe idéer i fællesskab
 • Være lydhør og fleksibel
 • Tage initiativ og ansvar
 • Bakke op om og hjælpe hinanden
 • Møde hinanden med ”ja-attituder” og forstærke engagementet gensidigt

 

Hvordan foregår det?

Kurset bygger på sjove og let-tilgængelige lege og samspilsøvelser. Øvelserne giver i sig selv en umiddelbar oplevelse af samspil i en række situationer, men de danner også udgangspunkt for refleksion over disse oplevelser, for præsentation af kernebegreber vedrørende samspil og for dialog om jeres samspil i hverdagen.

Efter aftale kan vi arbejde med aktuelle samarbejdstemaer i jeres hverdag med afsæt i de præsenterede samspilsprincipper. Evt. kan vi anvende forumspil til at eksperimentere med at finde nye veje.

Inden kurset afklarer vi i fællesskab hvordan kurset skal skrues sammen, så det matcher jeres situation og behov.

 

Kursets “filosofi”

Teatersport bygger på at fokusere på mulighederne i situationen, og den samme tilgang lægges på kurset. Jeg lægger vægt på at alle faktisk oplever at lykkes og at bidrage til samspillet, og at ingen føler sig udstillet. Kodeordet: Hvordan kan vi gøre hinanden gode? Når I møder på arbejde igen har I både en fælles forståelse af hvordan I “gøder” jeres samspil i hverdagen, og en rigtig god samspilsoplevelse, med i bagagen.

Humoren, de gode grin og den uhøjtidelige stemning er i højsædet. Det er lettest at lære nyt, og finde veje til at gøre tingene på en ny måde, når man samtidig har det sjovt sammen. Og har man haft nogle gode grin sammen på et kursus kan det nogle gange være lettere at have overskud til de små gnidninger i hverdagen.

Kurset lægger ikke op til at I skal overskride personlige grænser, men I skulle gerne overskride grænser for hvad I kan sammen.

 

Kernebegreber

 • “Sig ja” – grundreglen i teatersport

Teaterimprovisationer bygger på at skuespillerne siger “ja” til hinanden, dvs. at de fanger og går med på hinandens ideer, at de tilstræber at “gøre hinanden gode”. Sig ja-princippet er fundamentet for samspil på teatret – og i virkeligheden. Sig ja handler om at fokusere på muligheder fremfor begrænsninger, om at bygge frugtbare relationer op, og om at skabe engagement, kreativitet og synergi.

 • Status – om at opbygge fleksible og dynamiske samspilsrelationer

Status handler om hvordan vi kommunikerer i forhold til, og relaterer os, til andre. Vi kan lægge os over (”dominere”), på niveau eller under (”underkaste os”) i forhold til hinanden. Når vi optræder med teatersport bruger vi “status” – hæver og sænker vores status – til at skabe spændende og genkendelige relationer. Også i virkeligheden hæver og sænker vi hele tiden vores status i forhold til andre, oftest pr. refleks. Statuskompetence er at kunne hæve og sænke status efter situationen, med henblik på at opbygge fleksible og dynamiske samspilsrelationer. Statuskompetence er nøglen til på en gang at være i ligeværdig kontakt med omgivelserne og samtidig have gennemslagskraft.

 

Opfølgning

Et møde 2-4 uger efter kurset, hvor vi samler op på jeres umiddelbare oplevelser i forlængelse af kurset, finder frem til yderligere anvendelsesmuligheder, drøfter situationer hvor samspillet ikke er så lige til etc., med henblik på at forstærke jeres udbytte.

 

“Samspil på arbejdspladsen” på Chr. Hansen

 

Jeg har lavet samspilskurser baseret på teatersport i mere end 20 år på en lang række private og offentlige arbejdspladser. Mange kommer igen efter 5-7 år, når hovedparten af medarbejdergruppen er skiftet ud og man gerne på ny vil etablere en fælles samspilsplatform.