Træning af fagprofessionelle i at planlægge og gennemføre effektiv undervisning på jobbet

 

Rigtig mange fagprofessionelle – ledere, konsulenter, medarbejdere – skal som en del af deres job undervise medarbejdere, kolleger, kunder etc. Hvis undervisningen skal føre til de ønskede resultater – at kursisterne kvalificerer deres adfærd i praksis og de forretningsmæssige mål opnås – kræver det undervisning af høj kvalitet. Det vil sige …

 • Undervisning der er systematisk tilrettelagt efter at opnå de ønskede resultater i praksis
 • Undervisning der giver kursisterne de bedst mulige betingelser for at tilegne sig stoffet, og
 • Undervisning der giver kursisterne de bedst mulige betingelser for at overføre det lærte til anvendelse i deres praksis

Forudsætningen for at det kan lade sig gøre er, at underviserne – de fagprofessionelle – er trænet i at skabe effektive læreprocesser. Ellers spilder vi kursisternes tid og resultaterne i praksis bliver derefter.

 

“Nøglemedarbejderne har oplevet stort udbytte af træningsforløbene! Efterfølgende har vi fået rigtig gode tilbagemeldinger om den undervisning, de har stået for og om, at de enkelte kurser har bidraget væsentligt til den forretningsmæssige implementering.” (Læs mere)

Dorthe Engelhardt Christiansen, HR-Uddannelseskonsulent, ATP/ Udbetaling Danmark

 

De helt afgørende elementer i at skabe effektive læreprocesser, som man som underviser skal mestre, er …

 • Mål- og deltagerorienteret planlægning. Det vil sige skarpt at kunne strukturere et undervisningsforløb ud fra effektmål og med fokus på og udgangspunkt i de faktisk deltagende kursister og deres læringsbehov
 • Tilrettelæggelse at involverende læringseffektive læreprocesser. Det vil sige at kunne skabe et forløb, hvor kursisterne bliver engageret, udfordret og trænet i forhold til den ønskede forandring
 • Pointestyret undervisning. Det vil sige undervisning hvor det faglige stof er disponeret, så kursisterne har optimale betingelser for at tilegne sig det og for at bruge det i praksis
 • Sikker personlig fremtræden. Det vil sige at underviseren bevidst bruger sin personlige kommunikation med henblik på at understøtte deltagernes læreprocesser
 • Transferunderstøtning og effektsikring. Det vil sige tilrettelæggelse af en før- og efterfase, der kobler undervisningen tæt til deltagernes praksis

Disse 5 elementer er nøglen til effektiv undervisning. For underviserne giver det et solidt rygstød, som giver værdi også uden for undervisningskonteksten, og som signalere overskud, professionalisme og troværdighed. For kursisterne skaber det mening, mod og engagement i læreprocessen. Og for virksomheden sikrer det at undervisning og andre læringsaktiviteter udfylder nøjagtig den tiltænkte rolle i forbindelse med implementering af nye projekter, kompetenceudvikling af medarbejderne og hvad der ellers måtte være anledningen til undervisningen.

 

Effektiv undervisning? 5 elementer der gør forskellen!

 

Den mest effektive træning af underviserne består af en kombination af kursus, hvor de fagprofessionelle introduceres til og trænes i effektiv undervisning, og individuel sparring/ supervision, hvor den enkelte får støtte til at få det hele til at spille sammen i egen undervisning, timet således at underviserne så vidt muligt har undervisningsopgaver parallelt med kursusforløbet.

Jeg har mere end 20 års erfaring med at træne undervisere på denne måde. Se referencer her

 

Sådan styrkede vi introen til kunderådgiverne, da ATP søsatte 5 nye ydelsesområder

 

Eksempler på opgaver

 • DSB’s interne underviseruddannelse – udvikling af træningsbaseret praksisnært koncept. Jeg har stået for uddannelsen i mere end 15 år
 • Korte intensive kurser i at undervise/ facilitere for ATP/ Udbetaling Danmark, Beskæftigelsesministeriet, SKAT, Novo Nordisk, Rigshospitalet, GlobalConnect, Storm Management, Ældre Sagen, BUPL, Uddannelsesforbundet m.fl.
 • Korte efteruddannelseskurser for undervisere på en lang række uddannelsesinstitutioner
 • Undervisning på diverse forløb på Kursustrappen Frederiksberg (tidligere Voksenpædagogisk Center i København) i en årrække
 • Træning af interne konsulenter i at facilitere udviklingsprocesser for Sermersooq Business Council (Grønland), Rigshospitalet, København Kommune m.fl.
 • Kurser i præsentationsteknik og i sidemandsinstruktion

 

 

Nyt! ’Effektiv undervisning’ – håndbog for undervisere.