— Troels Bom —

Træning i at undervise​
Design af effektiv
undervisning
'Gøre god' ledelses-
og teamudvikling

Kurser – workshops – oplæg – sparring – rådgivning

Og få mere at vide

Virksomhedsinterne læringsforløb i at planlægge og gennemføre undervisning med deltagerne i centrum og med størst mulig effekt – skræddersyet efter jeres behov.

Korte skræddersyede temaforløb for undervisere, HR-folk, uddannelseskonsulenter m.fl. med fokus på virkningsfuld undervisning og formidling med deltagerne i centrum.

Konsulentbistand til udvikling og design af læringsaktiviteter, facilitering af udviklings- og forandringsprocessor og træning af interne konsulenter i at forestå aktiviteterne.


Effektevaluering af læringsaktiviteter baseret på kvalitative og kvantitative metoder incl. anbefalinger til forbedret praksis.


Virksomhedsinterne læringsforløb i at sidemandsoplære og videndele. Effektive metoder til hurtigt at gøre kollegaen selvkørende.

Hvordan gør du dine medarbejdere ‘gode’? Hvordan fremmer teamet det bedste i hinanden? Workshops og træningsforløb baseret på principperne i at ‘gøre god’.

‘Gøre god’ som ramme om fx personaledagen eller som åben event – få en ‘ud på gulvet-oplevelse’ af energien der opstår, når vi virkelig bestræber os på at gøre hinanden ‘gode’.

Nærværende og indlevende personlig sparring. Jeg hjælper dig til at fokusere på dine styrker og ressourcer og til at finde frem til de skridt du gerne vil tage inklusive at finde modet til at gøre det.

Aktive læreprocesser med deltagerne i centrum

Jeg fokuserer på at skabe resultater ved at sætte deltagerne og deres tilegnelsesprocesser i centrum. Det er ’nøglen’ i mit eget virke og den kvalitet, jeg bestræber mig på at fremme i de organisationer, jeg arbejder for. Det indebærer også at tage udgangspunkt i den kontekst, det lærte skal anvendes i (deltagernes praksis). Og det er helt afgørende i forhold til at opnå den ønskede effekt.

Læs mere om min måde at løse opgaverne på her.

Kunderne siger...

”Nøglemedarbejderne har oplevet stort udbytte af træningsforløbene! Efterfølgende har vi fået rigtig gode tilbagemeldinger om den undervisning, de har stået for og om, at de enkelte kurser har bidraget væsentligt til den forretningsmæssige implementering.”
Dorthe Engelhardt Christiansen, HR-Uddannelseskonsulent, ATP/ Udbetaling Danmark

”Troels Bom praktiserer selv deltagerorienteret undervisning på højt niveau, og formidler undervisningens svære kunst på en meget forståelig og håndgribelig måde for vores undervisere i såvel teori, som i praksis.”
Kirsten Bynge, Uddannelseskonsulent, DSB

”Vi har for alvor fået sat turbo på undervisningen i Storm Management A/S. Det at arbejde så tæt på de konkrete opgaver, gav virkelig værdi for os. Undervisningen er blevet mere levende og mere brugbar for kunderne. Underviserne oplever større overskud, hver især, og får meget positive reaktioner fra deltagerne.”
Ane Storm Ry, indehaver, Storm Management A/S

— VIDEO —

Pointer – nøglen til deltagerorienteret undervisning

Det kræver en indsats at blive 100-meter mester i pointer, men hvis du vil bedrive virkningsfuld deltagerorienteret undervisning, så er det vejen frem.

Hvordan gør du, hvorfor er det vigtigt, og hvad er en pointe i grunden? Det kan du høre mit bud på i videoen her…

Afspil video

Min bog - 'Effektiv undervisning'

I 2017 har jeg udgivet bogen “Effektiv undervisning – En håndbog for dig, der underviser som en del af dit job” på Akademisk Forlag.

Bogen bygger på mange års erfaring med at træne fagpersoner i at undervise og bruges som grundbog på voksenpædagogiske kurser.

— Bom's podcast —

Lyt til podcast hvor jeg taler med Pia Reistrup om…

Se! Sig ja! Gør god! Om hvordan du som underviser gør dine deltagere ‘gode’ og derved støtter og styrker dem i deres læreprocesser.

Er kurser og efteruddannelse spild af tid? Om hvad du som underviser (og organisation) kan gøre for seriøst at styrke effekten af undervisning.

— Bom's blog —

Nyeste blogindlæg

Masterclass for undervisere!

4 afgørende fokusområder hvis I vil skrue (endnu mere) op for læring og effekt af jeres undervisningNogle gange lykkes undervisning så godt at deltagerne stormer

Læs mere »
— Vil du vide mere? —

Du er velkommen til at kontakte mig