4 skridt, der får dine deltagere til at ændre adfærd

Gennemsnitsdeltageren ANVENDER kun 10-15 % af det han eller hun har lært. Det er det største problem i al arbejdsrelateret undervisning i dag og et kæmpe spild af ressourcer!

Du har helt sikkert prøvet det selv, at være på kursus – måske endda et rigtig spændende kursus – og så 14 dage efter kunne konstatere, at det vist ikke ændrede alverden (hvis du overhovedet skænker det en tanke). En række undersøgelser har fortalt os at det er reglen, ikke undtagelsen. Desværre!

Jeg formoder at du stiler højere med din egen undervisning? At du ikke stiller dig tilfreds med at deltagerne er glade og måske oplever at have lært en hel masse? Men at målet er at læringen skal kvalificere deltagernes adfærd i praksis, at der skal være høj transfer (overføring) til praksis?

Her får du 4 helt afgørende skridt, der sikrer at dine deltagere rent faktisk anvender det de har lært!

  1. Gør dig klart hvilken NY ADFÆRD hos deltagerne, din undervisning skal føre til
    • Hvad skal dine deltagere helt præcist blive i stand til at gøre – i hvilke praksissituationer?
    • Hvad skal de særligt være opmærksomme på i disse situationer? Etc.

Det er det der er udgangspunktet, det der skal styre din planlægning. Ikke hvad det faglige indhold skal være, hvilke slides du vil vise etc.

Det er jo egentlig meget logisk: Vi starter med at definere det ønskede RESULTAT af vores undervisning! Og det ønskede resultat handler om det deltagerne skal præstere i deres praksis.

  1. UNDERVIS deltagerne i den nye adfærd

Meget undervisning består i en gennemgang af en række faglige emner, hvor deltagerne bliver dynget til med en uendelig række informationer. Det er i bedste fald en omvej mod effekt, nogen gange ligefrem en blindgyde. Den direkte vej er at tage udgangspunkt i og TRÆNE den ønskede nye adfærd (og dertil knyttede forståelse). Hvis vi overlader det til deltagerne selv at skulle ”regne ud” hvordan de skal anvende det lærte, ja så er det slet ikke sikkert at det overhovedet falder dem ind, at den nye viden kunne have konsekvenser for deres adfærd.

  1. Lad deltagerne – sammen med deres ledere – formulere deres personlige MÅLSÆTNING med deltagelsen, inden kursusstart

Ændringer kommer ikke af sig selv. Det kræver en bevidst og fokuseret indsats af den enkelte. Hvis deltagerne møder op med en MÅLSÆTNING om at ændre adfærd – og hvis de får mulighed for at gøre status i forhold til deres målsætning undervejs – så er I godt på vej. Og det kan du gøre en hel del for at hjælpe dem med, blandt andet ved, inden kurset, at spørge dem – og deres ledere – om hvad de ønsker undervisningen skal sætte dem i stand til.

  1. Følg dine deltagere helt til dørs

At overføre noget lært i en kontekst (kursus) til anvendelse i en anden kontekst (praksis), er en uhyre vanskelig kunst. Her har alle deltagere brug for støtte. Under kurset skal du give dem rum til at BESLUTTE hvad de vil gå hjem og gøre anderledes. Og efter kurset sørge for at de får støtte i deres hverdag til at ændre adfærd og at der bliver fulgt op. Det sidste er tilmed en fantastisk anledning til at finde ud af om dine deltagere rent faktisk er lykkedes med at ændret adfærd!

Gosh …, sikke meget jeg skal?

Det behøver nu ikke være så besværligt, og den tid du bruger er givet godt ud. Med en beskeden indsats før og efter kurset, kan du støtte deltagerne i at få langt større brugsværdi af det du under alle omstændigheder har lagt en god portion hjerteblod i – din undervisning! Men du skal muligvis ændre syn på dig selv – fra faglig ekspert til facilitator?