- UDVIKLINGSORIENTERET EVALUERING -

Evaluering af læringsaktiviteter

Og få mere at vide

Effektevaluering af læringsaktiviteter baseret på kvalitative og kvantitative metoder incl. anbefalinger til forbedret praksis.

Med skarpt fokus på at identificere faktorer der fremmer og hæmmer læring og transfer af læring, har jeg forestået et antal større evalueringsopgaver. Jeg lægger stor vægt på at formidle resultaterne på en sådan måde at de kan danne grundlag for en forbedret praksis, bl.a. ved workshops med de berørte parter.

— Cases —

Eksempler på opgaver

Formål 

  • At undersøge i hvilket omfang og hvordan kurserne bidrager til at styrke de frivillige i deres indsats i Ældre Sagen. 
  • At undersøge hvilken effekt Ældre Sagens ca. 100 årlige centrale kurser har i forhold til at understøtte det organisatoriske mål om at sikre, at der sker en vækst i antallet af frivillige.

Metode

Undersøgelsen bestod af en kvantitativ del og en kvalitativ del. Den kvantitative del var i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor målgruppen var deltagere på Ældre Sagens centrale kurser for frivillige. 

Den kvalitative del bestod af to fokusgruppeinterview med to overordnede temaer, 1) hvilken effekt deltagerne havde oplevet af kursusdeltagelsen i deres praksis som frivillige, herunder hvad der havde bidraget til, henholdsvis hindret, denne effekt, samt 2) deres oplevelse af kursernes betydning for deres virke som frivillige.

Formål: At afdække effekten af underviserkonferencerne ud fra et deltagerperspektiv med henblik på udvikling af konferencerne fremadrettet

Metode: 2 dybdegående fokusgruppeinterview med fokus på deltagernes oplevelse af konferencerne, deres brug af det lærte i praksis, faktorer der har fremmet henholdsvis hæmmet deres muligheder for at bruge det lærte m.m. – udmøntet i en række konklusioner og anbefalinger – og præsenteret for og drøftet med konferencernes baggrundsgruppe.

— Bom's blog —

Et blogindlæg til inspiration

9 ting I bliver nødt til at forholde jer til, når I vil evaluere effekten af kurser

Læs mere

— Vil du vide mere? —

Du er velkommen til at kontakte mig