’Gøre God’? Det handler om at fremme det bedste i hinanden!

’At gøre god’ er at gribe det andre gør lige i sekundet og støtte dem i at lykkes med, eller folde det ud, de bestræber sig på. Det er også at have øje for den positive intention og de potentialer der gemmer sig inde bag et måske famlende forsøg eller en lidt uhensigtsmæssig attitude. At gøre god er derfor også en måde at bryde potentielt konfliktoptrappende mønstre og vende ’nej-attituder’ til ’ja-attituder’.

Grundlæggende handler det om at fremme det bedste i hinanden. Det kan kun lade sig gøre, hvis du er fuldt tilstede og i kontakt og retter din opmærksomhed udad, og hvis du i situationen tør og formår at slippe kontrollen og spille efter gehør. Det betyder ikke at du bare skal lægge dig ned og sige ’ja’ til hvad som helst, tværtimod, du må gerne være kritisk, men det er vigtigt at dit fokus hele tiden er på at bygge op i stedet for at bryde ned.

Med ’Gøre God’ som ramme, skaber vi et arbejdsmiljø, der får det bedste frem i ledere og medarbejdere. Et arbejdsmiljø båret af samspil, mening, motivation og nysgerrighed. Et arbejdsmiljø hvor vi skaber resultater ved bevidst og systematisk at bestræbe os på at gøre hinanden til den bedste version af os selv hver især. Et arbejdsmiljø der gør det sjovt, udviklende og produktivt at gå på arbejde.

Sunde dynamiske fællesskaber
’Gøre God’ er modsætningen til fejlfindingskultur, mistillids- og kontroltænkning, spidse albuer (konkurrence), ’lonely riders’, dominerende ego’er, selviscenesættelse og selvbeskyttelse, performancetænkning, stresskultur m.v.

Vi er en gruppe mennesker (konsulenter og andet godtfolk), der har startet en ’gøre god-bevægelse’ som modsvar og en medicin imod ovennævnte. Vi træner og udvikler ’gøre god-kvaliteterne’ på de indre linjer og hjælper mennesker, organisationer og virksomheder med at fremme ’gøre god-kulturer’ på de ydre linjer.

’Gøre God’ er vores bidrag til at skabe sunde dynamiske fællesskaber (arbejdspladser, foreninger m.v.) hvor mennesker trives og udvikler sig. Hvor vi bevidst skærper vores blik for hinandens kvaliteter og sammen skaber det ingen af os kunne have skabt alene. Hvor vi til det yderste bestræber os på at skabe et psykisk arbejdsmiljø som understøtter at vi når de mål fællesskabet (organisationen) er sat i verden for, på en psykisk og social sund og bæredygtig måde.

At gøre god er også at udfordre
’Gøre God’ er alt andet end en overfladisk pseudo-anerkendende ’high five-kultur’. Tværtimod! ’Gøre God’ er bevidst at hjælpe hinanden til at forlade komfortzonen og tage det næste skridt og udfolde endnu ikke indfriede potentialer. Og dermed også rykke grænserne for hvad vi formår at gøre sammen. ’Gøre God’ handler nok så meget om – kærligt – at turde udfordre hinanden. Fx med spørgsmål, feedback eller ’udfordringer’ der lægger op til, at du ikke bare gør det du plejer. Det er først her vi for alvor gør hinanden rigtigt gode og på det grundlag løfter niveauet for det vi kan sammen. Tillid er et nøgleord her – og det kommer ikke af sig selv. Men tillid opstår i høj grad når jeg kan mærke at ’den anden’ bestræber sig på at fremme det bedste i mig. Så en ’Gøre God-tilgang’ nærer i sig selv den tillidskultur, som er en essentiel del af at ’Gøre God’. ’Gøre God’ smitter!

Et godt sted at starte kan være ved at spørge andre, hvad de har brug for fra dig, fx for at lykkes med en opgave. Eller du kan sige højt, hvordan andre kan gøre dig god, altså fortælle hvad du har brug for fra andre for at lykkes. Sådan gør du andre gode til at gøre dig god.

At gøre god er et fantastisk udviklingsværktøj til at styrke mennesker omkring dig og skabe dynamiske processer, og således et solidt fundament under ledelse, undervisning, vejledning, rådgivning, facilitering, teamsamarbejde m.v.

Det kræver øvelse
Det er ikke tilstrækkeligt at vi beslutter os for at gøre hinanden gode. At Gøre God handler om det du formår at gøre lige her og nu i splitsekundet, det handler om din tilstedeværelse, din opmærksomhed udad, dit mindset og dine rygmarvsreaktioner. Mange af os skal i en eller anden grad bryde mønstre her for at finde ’ja-attituden’ frem. Vi kan ikke bare vælge at gøre hinanden gode og tænke os til det. Vi skal have kroppen med. Det er her de instinktive reaktioner ligger, her vi sender og modtager de helt afgørende kommunikative signaler om at vi ’går med den anden’ og bestræber os på at fremme det bedste i den anden. Så vi skal faktisk træne vores rygmarvsreaktioner. Heldigvis er det sjovt at træne at gøre god, rigtig sjovt endda, og et energiboost til gruppen i sig selv, og dermed også et godt sted at komme i gang med at gøre hinanden gode.

Vil du vide mere om ’Kunsten at gøre hinanden gode’?
Du kan læse mere og følge os på https://www.linkedin.com/groups/12186159/

Kunsten at ‘gøre god’