Hvad Caroline Wozniacki kan lære os om at træne i undervisningen

Hvis Caroline Wozniacki havde taget et kursus for at lære at spille tennis …
… så var hun nok blevet en temmelig middelmådig tennisspiller!

Lad os lige dvæle ved tanken et øjeblik: Hvis Caroline Wozniacki havde taget et kursus for at lære at spille tennis …, hvordan ville første kursusgang så have set ud?

Mon ikke Caroline og hendes medkursister til en start var blevet præsenteret for en lille appetitvækker, i form af et YouTube klip med Venus og Serena? Så ville de have fået en PowerPoint-baseret gennemgang af tennisreglerne og et kort rids af spillets historie. Jeg kunne forestille mig at det så var tid til noget aktivitet. Til en start at lade en ketsjer og en tennisbold gå rundt, så alle kunne føle hvordan de ligger i hånden. Og så et par boldlege, bare lige for at få det fysiske element med. Dagen kunne så slutte med en refleksion over, hvad man skal gøre for at spille god tennis, måske i form af et summemøde. Og selvsagt mulighed for at stille spørgsmål. Til allersidst en hurtig elektronisk test af kursisternes udbytte.

Sådan lærte Caroline Wozniacki med garanti ikke at spille tennis! Hun havde mistet tålmodigheden efter max. 5 minutter. Men er det ikke nogenlunde sådan vi kører kurser i dag? Vel at mærke anerkendte kurser med en rimelig høj grad af deltagerinvolvering!

Men rykker det? Lærer folk reelt noget nyt? Bliver de udfordret? Bliver de i stand til at bruge det? Til at gøre den afgørende forskel? Skaber det værdi for deltagerne og deres organisation?

Kunne vi lære noget af Caroline Wozniacki? Ja, i den grad! Hvis du skal lære noget nyt (journalisere på en ny måde, servicere kunder på en ny måde, lede et møde, vejlede en borger, sælge et produkt, nedtrappe en konflikt, bage en soufflé etc.) og blive bare nogenlunde god til det, så skal du træne. Du skal sætte dig mål, du skal ville det/ finde din motivation, have feedback og sparring (blive udfordret) på dine præstationer etc. Det er sådan man udvikler sig, er det ikke?

Men træningen den foregår da på jobbet …, til hverdag …? På kurset skal vi bare lige have den nødvendige viden og noget inspiration til at komme i gang …?

Men på jobbet …, der gør vi det vi plejer, vi løser vores opgaver, gentager procedure og bliver skarpere og skarpere på det vi allerede kan. Hvor meget krudt bruger vi på at eksperimentere, sætte personlige mål, få feedback og sparring etc.? Nej vel! Hvis vi rent faktisk skal lykkes med at gøre tingene på en ny og bedre måde, så er det ikke tilstrækkeligt at få information, inspiration og en god oplevelse på et kursus. Vi skal have ”jord under neglene” på kurset, have overvundet vores tvivl og usikkerhed, opleve at lykkes med det nye og være helt klar på – og motiveret for – hvad vi skal hjem og gøre anderledes.

Og det kræver at vi TRÆNER!!! PÅ KURSET!!!

Vi bliver selvsagt ikke ”champions” på et kursus, det kræver at vi træner i hverdagen. Men der skal være overensstemmelse mellem det der foregår på kurset og det der skal styrkes/ udvikles/ forbedres i hverdagen. Hvis kurset skal have eksistensberettigelse, så skal grunden til den nye forbedrede adfærd lægges dér.

Se: 4 skridt der får dine deltagere til at ændre adfærd

Tilbage til Caroline. Når hun træner, så arbejder hun med bestemte sider af sit spil der skal udvikles, nye detaljer der skal integreres i det hun allerede gør, elementer der skal justeres etc. Anledningen er at der er nogle ting der ikke fungerer optimalt i hendes kampe. Det er vel temmelig meget det samme der gør sig gældende i en arbejdssammenhæng?

Pointen er at vi skal fokusere på det der gør forskellen, på forandringen, og så arbejde med det. Nogle gange er det bare detaljer, men djævlen ligger som bekendt i detaljen ;-). Hvis vi, når vi holder kurser, giver deltagerne mulighed for at træne lige netop det, der er det nye de skal kunne gøre. Og mulighed for at prøve igen til de rent faktisk lykkes med det og får troen på at det vil kunne fungere for dem i hverdagen, så er chancerne for at de efter kurset ”vinder trofæer” (lykkes med at gøre den ønskede forskel) på jobbet langt større.

Hvornår går vi i gang? Sådan for alvor og systematisk?

Se: Træning i at undervise og facilitere

Fik du læst:

Sådan styrkede vi introduktionen til kunderådgiverne, da ATP søsatte 5 nye ydelsesområder

4 skridt der får dine deltagere til at ændre adfærd