- LEDERSKAB OG SAMSPIL -

Ledelses- og teamudvikling – ’Bom & Xenia’

Og få mere at vide

Hvordan gør du dine medarbejdere ’gode’? Hvordan fremmer teamet det bedste i hinanden? Workshops og træningsforløb baseret på principperne i at ’gøre god’.

At ’Gøre God’ er …

 • at have øje for kvaliteterne, potentialerne og de positive intentioner hos andre – lige her og nu – og støtte dem i at folde det ud
 • at se muligheder fremfor begrænsninger og konsekvent bestræbe sig på at styrke samspillet med henblik på at skabe det ingen af os kan alene
 • kærligt at turde udfordre andre; bevidst at hjælpe andre til at forlade komfortzonen og tage det næste skridt

Helt centralt når du ’Gør God’ er at slippe kontrollen, være til stede i nuet, spille efter gehør og have tillid til processen. 

Anvendt i en ledelseskontekst er ’Gøre God’ et værktøj til medarbejder- og teamudvikling og grundlæggende til at skabe trivsel, engagement og samspil omkring dig. Og til at skabe fælles retning og styrke opgaveløsningen.

I relation til ledelse kan ’Gøre God’ noget unikt. Både hvad angår det mindset du møder dine medarbejdere med og hvad angår de handlinger, hvormed du bestræber dig på at gøre dine medarbejdere ’gode’. Det kan være i den daglige dialog, i feedback- og sparringssituationer, i konfliktsituationer, i forbindelse med mødeledelse, i relation til dine lederkolleger etc. 

’At Gøre God’ har sit udspring i improvisationsteater, hvor det er dén grundkvalitet i samspillet, der gør at improvisationerne lykkes. Vi har oversat ’Gøre God’ til din hverdag som leder. Det grundlæggende samspilsprincip hedder ’SE – SIG JA – GØR GOD’ og det vil vi rigtig gerne fortælle mere om.

— Cases —

Eksempler på opgaver

Formål: At introducere til og træne ledere i at bruge ’Gøre God perspektivet’ til at styrke eget lederskab og til teamudvikling

Afholdte workshops:

 • Gør du dine medarbejdere GODE? 
 • Fremmer du det GODE samspil i dit team?
 • Hvordan skaber du et motiverende personalemøde på distancen?
 • Kunsten at ‘Gøre God’ i dit lederskab

Kommende workshops:

 • Dynamiske relationer: Sådan arbejder du bevidst med ’status’
 • Grib potentialet i vanskelige situationer
 • Sådan gør din feedback og sparring din medarbejder GOD
 • Dit personlige lederskab – Slip kontrollen og spil efter gehør

Formål: At styrke og udvikle teamsamarbejdet med fokus på at blive bedre til at bruge hinanden og hinandens fagligheder – og støtte hinanden – ikke mindst under pres

Forløb: 4 timers workshop med en blanding af Gøre God-øvelser, korte oplæg, refleksioner og praksisrelateringer

— Video —

Gør I hinanden gode på jobbet?

Om hvordan I kan bruge ’At Gøre God’ i en ledelseskontekst

Tryk her for at se video

— PDF —

Hvad er at ’Gøre God’ (pdf)

— Vil du vide mere? —

Du er velkommen til at kontakte mig