Nøglen til at få succes som underviser

Om undervisningens faldgrube nr. 1 og hvordan du dribler udenom
Du har fået til opgave at undervise nogle kolleger fra en anden afdeling i dit faglige speciale. Spændende! Og en lille smule nervepirrende? Du går til planlægningen med ildhu, strukturerer det faglige stof og laver slides, så du har noget at støtte dig til i kampens hede. Det gælder om at være godt forberedt! Og ingen skal tage dig i ikke at have styr på dit stof! Du er jo ekspert!

Hov STOP! Allerede nu er du på gale veje!!! FATALT GALE VEJE!

Hvorfor er det du er blevet bedt om at undervise dine kolleger? For at du kan demonstrere dine faglige kompetencer? For at du kan tage dig godt ud? For at du kan lægge forsamlingen ned med din fabelagtige viden og indsigt, og din veltimede formidling?

NEJ VEL?!

Din undervisning handler faktisk ikke om dig. Ej heller om din viden. Den handler om dine deltagere! Og om deres læring! Det er for deres skyld, deres udbytte, at du underviser. Det er dem der skal være hovedpersonerne i din undervisning. Og du er deres ydmyge tjenende ånd! Skuffet? Det behøver du ikke at være. Det er her det for alvor bliver sjovt – og meningsfuldt – at undervise. Det er her hvor du bruger dine kompetencer, så det kommer dine deltagere til gavn. Her du skaber resultater med din undervisning.

Det er også her, hvor du ikke hele tiden behøver at svede angstens sved; præsterer jeg nu godt nok, hvad hvis jeg taber tråden, kan de se at jeg er nervøs … For fokus er rettet mod dine deltagere, og det er dem der ’sveder’!

Deltagerorientering
Nøglen til at få succes som underviser – og for alvor skabe læring hos deltagerne – er at planlægge deltagerorienteret! I stedet for at du tager udgangspunkt i det faglige stof og nørder dig mere og mere ned i det – og længere og længere væk fra dine deltagere og det de skal bruge din undervisning til, ja så skal du stille skarpt på dine deltagere og den praksis, hvor de skal bruge det lærte: Hvem er det helt præcist du skal undervise? Hvad skal de bruge det til? Og her mener jeg helt konkret, hvad er det for nogle opgaver og situationer – i praksis – din undervisning skal gøre deltagerne i stand til at håndtere? Hvad kan og ved de allerede? Det er der jo ingen grund til at lære dem en gang til! Hvad er det derfor de præcist har brug for at lære? Og her mener jeg, hvad har de brug for at kunne gøre og hvad har de brug for at forstå? Ikke noget med, hvad de skal have ’kendskab’ til! Ærlig talt, det rykker ingen vegne, det er blot et alibi for underviseren til at hælde en masse viden i hovedet på de stakkels deltagere, uden at bekymre sig om, hvordan det kommer til at skabe værdi for dem, endsige for virksomheden.

Kunsten af undervise effektivt

Når du har fundet svar på disse spørgsmål – og hvis du ikke lige kan ryste svarene ud af ærmet, så må du ud og tale med nogle af deltagerne, eller med deres ledere, eller med dem der har givet dig undervisningsopgaven – så kan du gå i gang med din planlægning.

Mål: Hvilke adfærdsændringer?
Først skal du have formuleret målet med undervisningen. Og det er aldeles afgørende! Hvor stor er sandsynligheden for at du når i mål, hvis du ikke har et mål? Tåbeligt spørgsmål, kan du sige, men desværre yderst relevant, for rigtig meget undervisning foregår faktisk uden at underviseren har formuleret et skarpt mål, og effekten er selvsagt derefter!

”Et skarpt mål”? Et skarpt mål er et adfærdsmål. F.eks. ”deltagerne skal kunne dokumentere kvaliteten af udførelsen af x opgave ved brug af y værktøj” Det er først når deltagerne ændrer eller udvikler deres adfærd i praksis, at din undervisning har gjort en forskel. Alt andet er dans på stedet. Det er ikke tilstrækkeligt at deltagerne føler sig inspirerede, at de er blevet klogere, at de har haft en god oplevelse. Hvis de går tilbage til deres job og gør som de plejer, så kan det hele vel strengt taget være lige meget? Og det sker desværre alt for ofte!

Pointer: Hvilke ’aha-oplevelser’?
Nu ved du hvor vi skal hen, næste skridt er at disponere det faglige stof. Du skal finde den deltagerorienterede vej ind i stoffet, se stoffet med deltagernes briller, og herved disciplinere dig selv, så du ikke bare vælter din viden i hovedet på deltagerne. Du skal finde de pointer der gør den forståelsesmæssige forskel for deltagerne, det der får dem til at sige ’aha!’, og så fokusere din undervisning på dem. Deltagerne kan kun huske en brøkdel af hvad du siger, så stil skarpt på essensen og drop alle detaljerne. På den måde lærer deltagerne faktisk mest! Det afgørende er ikke hvor meget deltagerne får at vide, men hvad de tilegner sig og formår at tage med sig og bruge i praksis! ’Less is more’ som det hedder på nudansk.

Læreproces: Hvordan udfordre deltagerne?
Mål og pointer er dine styringsværktøjer. Nu skal du bruge dem til at skabe en læreproces. Hvis dine deltagere skal have optimale betingelser for at tilegne sig stoffet, skal de arbejde aktivt med stoffet og selv rette deres opmærksomhed – og deres indsats – mod at nå målet. Egentlig meget logisk, ikke sandt? Man kommer ikke til nye kompetencer uden at stræbe efter det! Og din fornemste opgave er at skabe de rammer der gør dette muligt for dine deltagere. Det gør du ved at ’oversætte’ det deltagerne skal forstå og blive i stand til at gøre til opgaver og øvelser, der udfordrer deltagerne og giver dem mulighed for at få stoffet ind under huden. Og din viden? Ja den giver du deltagerne essensen af i korte indspark, hvor du fokuserer knivskarpt på pointerne, men først og fremmest bruger du den til at tilrettelægge de opgaver og øvelser, der for alvor gør den læringsmæssige forskel for deltagerne.

Det er deltagerne der skal arbejde i din undervisning!

Mål, pointer og deltagerinvolvering, det er omdrejningspunkterne i deltagerorienteret undervisning og nøglen til, at du får succes som underviser. Og hermed mener jeg, at du reelt skaber resultater med din undervisning, at du sætter spor, ikke blot i deltagernes bevidsthed, men synlige spor i deres praksis. Der er selvsagt mange flere komponenter i at planlægge og gennemføre deltagerorienteret undervisning, men det starter med at du er skarp på dine mål og pointer og ambitiøs med din involvering af deltagerne.

Få værktøjerne!
Du kan læse meget mere om deltagerorienteret planlægning af undervisning i ”Effektiv undervisning, en håndbog for dig, der underviser som en del af dit job”, som nyligt er udkommet på Akademisk Forlag. Her finder du også de planlægningsværktøjer du skal bruge for at omsætte de gode intentioner til praktisk undervisning.

Guldet ligger dér, hvor du slipper kontrollen

4 skridt, der får dine deltagere til at ændre adfærd