Nøglen til at LEDE SÅ MEDARBEJDERNE – og virksomheden – BLOMSTRER

  • Ledelse er, ikke mindst, at hjælpe andre med at folde deres potentiale ud og finde, måske skjulte, ressourcer frem. Her kan du virkelig gøre en forskel. Vi kalder det ”kunsten at gøre god”.
  • Vi vil gerne introducere jer til hvordan det kan trænes og uddybe hvad I kan opnå. Derfor får du og din virksomhed tilbudt vores fyraftens-intro til halv pris – når du har læst blog-indlægget!

Kender du det …

  • Medarbejdere der taler seriøst og vedholdende positivt om arbejdspladsen til familiesammenkomster?
  • Ledere der har modet og kompetencen til at skabe dynamik, engagement og holdånd ved at slippe kontrollen i hverdagen og for alvor bringe medarbejderne i spil?
  • Organisationer der evner at reagere tidligt og hurtigt på forandringer i deres omgivelser, ved at trække på medarbejdernes ressourcer, organisationer hvor det er sjovt og udfordrende (på den fede måde) at gå på arbejde?

Hvis du gør, så tillykke! Men mon ikke det for de fleste af os er en drøm? Der er selvsagt ikke nogen mirakelmikstur, der af sig selv bringer drømmen til live. Men der er en nøgle – og den handler om: Den menneskelige interaktion, de menneskelige ressourcer!

De fleste af os – ledere og medarbejdere – rummer betydeligt mere end vi formår, og får mulighed for, at bringe i spil til hverdag. Kan vi – målrettet og ambitiøst – bringe det bedste frem i hinanden, så kan meget mere lade sig gøre. Så kan vi sammen gøre forskellen der gør forskellen.

Kunsten at gøre god
Nøglen drejer sig nærmere bestemt om ”kunsten at gøre god”.

Jeg kan se på et andet menneske og undres over hans eller hendes gøren og laden, bemærke diverse fejl og akavede måder at gøre tingene på. Jeg kunne meget tænkeligt også have en tilbøjelighed til at se på mig selv på samme måde. ELLER: Jeg kunne se de samme lidt kejtede ting i andres (eller min egen) adfærd og så i stedet fokusere på: Hvad er det han eller hun bestræber sig på, hvad er det han eller hun er lige ved at formå at gøre, hvad er mulighederne i det han eller hun gør (som vedkommende måske endnu ikke helt selv har set). Og så kan jeg prøve at hjælpe vedkommende med at folde det ud. Det er at gøre god. Det er LEDELSE.

Vi har alle mødt mennesker som har formået at møde os på denne måde og har oplevet, hvordan det har fået os til at blomstre (stort og småt) – en lærer i skolen, en god ven, et ældre familiemedlem, etc. Vi har også alle, når omstændighederne har været til det, været den der har gjort andre gode, ikke nødvendigvis bevidst, men vi har gjort det. Vi har måske fået en reaktion, en påskønnelse, der har gjort os opmærksomme på betydningen for den anden, af det vi har gjort.

En gøre god – ”formel”
Der findes tilmed en systematik at gøre det efter, og den lyder ganske enkelt: ”Se – sig ja – gør god”.

”SE”: Iagttag, vær åben og nysgerrig, hvad gør den anden, hvad er mulighederne i det, hvilken støtte har han eller hun brug for?

”SIG JA”: Gå med på det, vis at du har set den anden og hvad den anden gør, vis at du ”går med”

”GØR GOD”: Bestræb dig på at støtte den anden i hans eller hendes bestræbelser, kvalificér, spil med, stil understøttende spørgsmål etc., men lav ikke om

Det kræver først og fremmest én ting: At du giver slip på ejendomsretten til og kontrollen over situationen.

Der er tale om en særlig måde bevidst at møde andre mennesker, en samspilsfilosofi. Det bygger selvsagt på gensidighed. Og det er ikke så problematisk som det måske kan lyde …, for det smitter ad Pommern til!

Impro-teateret og det virkelige (ledelses-)liv
”Se – sig ja – gør god” har sin oprindelse i improvisationsteateret. Hele forudsætningen for at kunne improvisere sammen er at samspillet er i top, at man gensidigt er knaldhamrende gode til at gøre hinanden gode og til at fange og udnytte mulighederne i situationen. Kan man ikke det, så falder ”scenen” fra hinanden. Ligesom i det virkelige liv. Er vi ikke gode til at spille sammen, så falder det, vi er ved at skabe sammen, fra hinanden. Tilbage er så blot rutinerne, mønstrene, at vi fortsætter med at gøre som vi plejer, ritualerne.

Ledelse som iscenesættelse af samspil
Så udvikling, engagement, dynamik m.v. kræver samspil; bevidst og villet samspil. Her er nøglen til for alvor at gøre forskellen. Og at iscenesætte det på en arbejdsplads er et spørgsmål om LEDELSE. Den kompetente leder formår at gøre sine medarbejdere ”gode”, at gøre de øvrige ledere og chefer ”gode” og ikke mindst at gøre sig selv ”god”. Lederen kan så til gengæld også trække på selv at blive ”gjort god”. Det er nok så meget et spørgsmål om at fremme en bestemt virksomhedskultur, en ”gøre god-kultur”.

Træning, træning, træning
Det kommer ikke af sig selv. Det kræver bevidsthed, det kræver mod og det kræver træning. Træning af de helt konkrete situationer – og de splitsekunder – hvor den enkelte skal mestre en ”gøre god-adfærd”. Træning i forhold til de situationer og sammenhænge hvor samspillet udspiller sig: Ved 1:1 medarbejdersamtalen, ved afdelingsmødet, ledermødet, den hurtige ad-hoc kommunikation, den elektroniske kommunikation – ja sågar i konfliktsituationer. Træning med fokus på eksempelvis at lytte og spørge fremfor at svare, at facilitere fremfor at informere, at skrue ned for sig selv (momentvis) fremfor at skrue op etc. At spille efter gehør, at agere situationsbestemt, at være situationens herre uden at forsøge at kontrollere den. At gå efter at gøre medarbejderne gode. Og at have trænet tilstrækkeligt meget til at man tror på at man magter det! Selvtillidsbaseret ledelse!

Det er ikke nær så svært som det måske lyder, man kan bare ikke tænke sig til det alene. Det drejer sig om at være fortrolig med sit personlige handleberedskab, at have modet til at sætte sig selv i spil, og grundlæggende om at kende sig selv.

Fyraftens-intro – 50% rabat* frem til d. 31. august 2016
Hvis I kontakter os inden d. 31. august 2016, giver vi 50% rabat* på ”fyraftens-intro” på din virksomhed. Her vil vi give smagsprøver på hvordan vi arbejder og vi vil bestræbe os på, med det samme, at gøre jer en anelse mere gode til at gøre jeres medarbejdere gode – med højt humør undervejs! Alt I skal gøre, er at kontakte os og referere til dette blogindlæg.
* Normalpris for 1½ times introduktion: Kr. 6.000,- ex. moms. Jeres pris inden til d. 31. august 2016: Kr. 3.000,- ex. moms.

Vi er …
Uddannelseskonsulent og facilitator Troels Bom
Troels har stor erfaring med at træne ledere, konsulenter, undervisere m.fl. i at sætte medarbejderne i centrum, fokusere på muligheder og ressourcer, styrke samarbejdet og skabe fælles forpligtelse i forhold til mål. Eller med andre ord at skabe engagement, motivation og ejerskab. Og med at bistå organisationer med at skabe rammer der understøtter dette.

Ledelseskonsulent og mediator Hanne Pilegaard
Hanne har mere end 10 års ballast som leder, og har særlig erfaring med at skabe det bedst mulige samarbejde på arbejdspladsen, for derigennem at opnå de ønskede resultater for virksomheden. Med uddannelser og praktisk erfaring som mediator (konfliktmægler), forandringsleder, facilitator og mentor/coach, bistår hun arbejdspladser med at finde vejen til et samarbejde der motiverer, engagerer – og skaber resultater.

Facilitering af temadage, seminarer m.v.