— Deltagerne i centrum —

Oplæg og workshops om undervisning og formidling

Og få mere at vide

Undervisning og formidling

Korte skræddersyede temaforløb for undervisere, HR-folk, uddannelseskonsulenter m.fl. med fokus på virkningsfuld undervisning og formidling med deltagerne i centrum.

Oplæg og workshops tilrettelægges i dialog med jer og spænder over temaer vedrørende …

 • Aktive læreprocesser – involverende undervisningsmetoder – træningstænkning
 • Planlægning af undervisning med deltagerne i centrum
 • Kunsten at undervise effektivt
 • Underviserrollen – hvordan bliver jeg en bedre underviser?
 • Visuelle virkemidler – hvordan kan de bruges til at understøtte en aktiv læreproces?
 • Håndtering af vanskelige situationer (’modstand’) i undervisningen
 • 2-lærer undervisning
 • Transferunderstøttelse – før, under, efter – og effektsikring
 • Evaluering af undervisning

Jeg lægger stor vægt på at gøre det involverende og praksisrelateret – og med en passende grad af ’kant’, så der er noget for jer at gå hjem og arbejde videre med.

Min bog - 'Effektiv undervisning'

I 2017 har jeg udgivet bogen “Effektiv undervisning – En håndbog for dig, der underviser som en del af dit job” på Akademisk Forlag.

Bogen bygger på mange års erfaring med at træne fagpersoner i at undervise og bruges som grundbog på voksenpædagogiske kurser.

— Cases —

Eksempler på forløb

Formål: At stille skarpt på ’aktive læreprocesser’ – hvorfor og hvordan – og give deltagerne lejlighed til at relatere det til deres praksis

Forløb:  En times oplæg med fokus på …

 • Deltagerne i centrum
 • Aktive læringsprocesser
 • Træningstænkning

Formål: At introducere en systematik omkring involverende undervisningsmetoder til brug i lærernes fælles forberedelse.

Forløb: En times oplæg med fokus på metodernes rolle didaktisk set, metodernes grundlæggende kvaliteter, brug af metoderne og ’træningstænkning’. Afsluttet med oplæg til videre drøftelse i teams.

Formål: At styrke PPR-medarbejderne i at formidle deres viden og kunnen til andre voksne fagfolk så virkningsfuldt som muligt

Herunder at kunne …

 • ’Afkode’ den andens situation og behov
 • Gøre egen viden og kunnen så tilgængelig og omsættelig som muligt
 • Hjælpe den anden med at se nye muligheder i f. t. konkrete situationer
 • Følge op i f. t. vidensformidling/ ’sparring’

Forløb: Temadag (3 timer) med fokus på …

 • Modtagerorienteret vidensformidling (én til én)
 • Hvordan støtte ’den anden’ i at lykkes med at bringe ny viden i spil?
 • Vidensformidling som ’oplæg til flere’, fx ved personalemøder

Formål: At introducere oplægsholderne til hvordan de systematisk optimere deres deltageres udbytte (læring + anvendelse i praksis) når de holder oplæg

Forløb: 2-timers workshop med fokus på …

 • Målorientering
 • Pointefokus
 • Aktiv læreproces 
 • Brug af PowerPoint 
 • Transferunderstøtning

Formål: At uddannelseskonsulenterne skærper deres fokus på deltagerorientering og transferunderstøttelse, m. h. p. at skabe den størst mulige effekt af den undervisning de har ansvaret for

Forløb: 4-timers workshop med fokus på …

 • Deltagerorientering – underviseren som facilitator af deltagernes læreprocesser
 • Aktive mål og aktive læreprocesser i undervisningen
 • Understøttelse af transfer i undervisningen
 • Hvilke handlinger giver dette anledning til?

Formål:

 • At de interne undervisere og konsulenter tager skridt imod en fælles linje og en fælles forståelse omkring transfer
 • At alle vælger et ’transfer-udviklingsskridt’ de vil tage og som der bliver fulgt op på

Forløb: 3-timers workshop med fokus på …

 • Transfer: Før, under, efter
 • Transferbarrierer
 • Transfer: Hvad gør I og hvad vil I gerne udvikle?
— Bom's blog —

Et par blogindlæg til inspiration

Det er deltagerne der skal arbejde i din undervisning!

Læs mere

Sådan skaber du motivation, engagement og læring med PowerPoint!

Læs mere

— Bom's podcast —

Lyt til podcast hvor jeg taler med Pia Reistrup om…

Se! Sig ja! Gør god! Om hvordan du som underviser gør dine deltagere ‘gode’ og derved støtter og styrker dem i deres læreprocesser.

Er kurser og efteruddannelse spild af tid? Om hvad du som underviser (og organisation) kan gøre for seriøst at styrke effekten af undervisning.

— Vil du vide mere? —

Du er velkommen til at kontakte mig