— det siger tidligere kunder —

Referencer

Og få mere at vide

Dorthe Engelhardt Christiansen

HR-Uddannelseskonsulent, ATP/ Udbetaling Danmark

“For ATP/ Udbetaling Danmark er det afgørende at nye produkter, systemer og processer bliver implementeret smidigt, hurtigt og effektivt. Derfor skal intern undervisning sikre, at medarbejderne er klædt optimalt på, til at føre forandringerne ud i livet fra dag 1. 

For at sikre den bedste kvalitet at den interne undervisning, har Troels Bom trænet en række af vores faglige nøglemedarbejdere i ”Effektiv undervisning”. Fokus har været på at skrue op for læringseffekten ved at gøre undervisningen aktiv, deltagerorienteret og praksisnær – og på at skabe størst mulig transfer. Træningen er blevet fulgt til dørs med personlig sparring til nøglemedarbejderne i forhold til deres konkrete tilrettelæggelse af aktuelle kurser.

Nøglemedarbejderne har oplevet stort udbytte af træningsforløbene! Efterfølgende har vi fået rigtig gode tilbagemeldinger om den undervisning, de har stået for og om, at de enkelte kurser har bidraget væsentligt til den forretningsmæssige implementering.

Jeg hører meget ofte Troels’ navn nævnt, som i ”Troels siger at …” Han er slet og ret blevet en institution i ATP.”

Ane Storm Ry

indehaver, Storm Management A/S

”Vi har for alvor fået sat turbo på undervisningen i Storm Management A/S. Troels Bom har guidet vores undervisere igennem et forløb med fælles kursusdage og personlig coaching i forhold til aktuelle undervisningsopgaver. Det at arbejde så tæt på de konkrete opgaver, gav virkelig værdi for os. Undervisningen er blevet mere levende og mere brugbar for kunderne. Underviserne oplever større overskud, hver især, og får meget positive reaktioner fra deltagerne, og så har alle fået del i ejerskabet til vores undervisningsmateriale. Vi har faktisk fået skabt en helt ny kultur omkring vores undervisning, med jævnlige evaluerings-/ udviklingsmøder og et godt fælles planlægningsværktøj – og med fast fokus på hvordan undervisningen bidrager til at skabe den størst mulige værdi for vores kunder.” 

Dina Haffar

koordinator, Task Force Integration, Københavns Kommune

”Vi er blevet bedre undervisere hver især, vi fik skærpet vores workshopforløb så det blev mere målrettet og deltagerorienteret og vi fik et energiboost som team. I Task Force Integration brugte vi Troels Bom som coach, da vi skulle udvikle og søsætte et omfattende workshopforløb. Det var guld værd at vi fik så konkret og præcis feedback, og så mange gode håndgribelige idéer – Troels overværede to af vores workshopforløb, vi fik feedback, arbejdede med det og fik så ny feedback på det – derved fik vi for alvor skarpheden med. Vi oplevede stor opbakning og anerkendelse fra Troels og følte os meget trygge i processen. Som team gav det os et fælles sprog og hjalp os til at få øje på hinanden.” 

Lone Christensen

leder, Børnehuset Hundredemeterskoven

”Tak for en dejlig kursusdag. Du skal vide at personalet har udtrykt stor begejstring og respekt for det du har formidlet videre. De synes at du arbejdede på en struktureret og empatisk måde, og de kunne lide din person og din måde at være tilstede på. De synes alle at du forstod rigtig godt at fange det der opstod i minuttet – og skabe sammenhæng mellem teori og praksis. De synes at du er en god konsulent og de kan lide din humor, og at du bruger den. Du giver både ros til gruppen, men du tør også godt give tingene lidt kant – og udfordre. De synes at du repræsentere og præsentere et redskab og en tankegang som de kunne tænke sig at få mere af, så de vil rigtig gerne møde dig igen.” 

Maja Nielsen

Køge Kommune, tidligere deltager

”Jeg har lavet undervisning i dag for mine kollegaer, og hvor var det dog bare super givende. Både for mine kollegaer og mig. Har jo taget udgangspunkt i de værktøjer og fremgangsmåder som jeg har tillært mig på kurset. Og hold da op, det var konstruktivt og meget spændende at se hvordan det virkede på mine kollegaer. I øvrigt var det sjovt at bruge din ordvending: ”GIVER DET MENING!!!” hæ hæ. Og det gjorde det sgu, så ja voksne LÆRER noget.” 

— Vil du vide mere? —

Du er velkommen til at kontakte mig