— Kurser i at undervise og facilitere —

Træning af fagpersoner i at undervise

Og få mere at vide

Train the Trainer

Virksomhedsinterne læringsforløb i at planlægge og gennemføre undervisning med deltagerne i centrum og med størst mulig effekt – skræddersyet efter jeres behov.

Mit fokus er på at træne underviserne (fra helt nye til meget erfarne) i at skabe aktive læreprocesser, hvor deres deltagere får de bedst mulige betingelser for at tilegne sig stoffet og for at bringe det lærte til anvendelse i deres praksis, til gavn for såvel den enkelte som virksomheden.

Jeg bestræber mig på at støtte den enkelte underviser i at finde sine personlige ressourcer i forhold til underviserrollen og på tilsvarende vis have øje for egne deltageres ressourcer og behov.

Centrale temaer

 • Begreberne læring, deltagerorientering og effekt (kort introduktion på praktikerniveau)
 • Mål- og deltagerorienteret planlægning af undervisning – træning i brug af planlægningsværktøj
 • Metoder til involvering af deltagerne
 • Brug af visuelle virkemidler i undervisningen
 • Underviserrollen
 • Håndtering af vanskelige situationer i undervisningen
 • Transfer af læring fra undervisning til praksis
 • Undervisningstræning med feedback (stor vægt på dette)

Min bog - 'Effektiv undervisning'

I 2017 har jeg udgivet bogen “Effektiv undervisning – En håndbog for dig, der underviser som en del af dit job” på Akademisk Forlag.

Bogen bygger på mange års erfaring med at træne fagpersoner i at undervise og bruges som grundbog på voksenpædagogiske kurser.

— Cases —

Eksempler på forløb

Formål: At træne underviserne i at skabe størst mulig læring og effekt med deres undervisning.

Forløb: 

 • ½ dags introduktion til ’undervisning med deltagerne i centrum’
 • Parvis online-sparring på planlægning af øvelse til træningsdag
 • Træningsdag, hvor alle i par gennemførte undervisningsøvelse med feedback

Formål: At klæde superbrugerne på til at tilrettelægge værdiskabende læreprocesser for deres kolleger.

Forløb: 6 parallelle hold

 • Modul 1: ½ dags introduktion til ’undervisning med deltagerne i centrum’
 • Modul 2: Sparring på planlægning af øvelse til træningsdag
 • Modul 3: Træningsdag, hvor alle gennemførte undervisningsøvelse med feedback

Formål: At træne faglige nøglepersoner i at kunne varetage et bredt spænd af undervisningsopgaver.

Forløb:

 • 3 kursusmoduler med stort fokus på undervisningstræning
 • Praksisrelateret planlægningsopgave med løbende sparring
 • Supervision af undervisning i egen praksis
 • Eksamen med udgangspunkt i en undervisningsøvelse
— Bom's blog —

Et par blogindlæg til inspiration

Nøglen til at få succes som underviser

Læs mere

Kunsten at undervise effektivt

Læs mere

— Vil du vide mere? —

Du er velkommen til at kontakte mig