— OPLÆRING OG VIDENDELING —

Træning i at sidemandsoplære

Og få mere at vide

Sidemandsoplæring og videndeling

Virksomhedsinterne læringsforløb i at sidemandsoplære og videndele. Effektive metoder til hurtigt at gøre kollegaen selvkørende.

At oplære et andet menneske – eller blot introducere en kollega til en ny fremgangsmåde – er en kunst. Kan du dine oplæringsmetoder, kan du gøre vejen meget lettere og kortere, mere motiverende og mere meningsfuld for din kollega. Således at kollegaen hurtigt bliver selvkørende og selv kan præstere på højt niveau.

Målgruppe: Elev- og oplæringsansvarlige, superbrugere, instruktører og andre fagpersoner der træner elever/ kolleger

Indhold (fx)

  • Oplæring/ videndeling med fokus på kollegaens læring
  • Modtagerorienteret formidling af faglige budskaber
  • Spørgeteknik med fokus på at skabe forståelse
  • Anerkendende feedback som læringsværktøj
  • Mennesker er forskellige: Om persontyper og betydning i oplæringsprocessen
  • Oplærings-/ videndelingsøvelser med feedback
— Cases —

Eksempler på forløb

Formål: At træne deltagerne i at forestå effektiv modtagerorienteret videndeling og oplæring

Forløb: 2 x 1 dages træningsforløb med opfølgende individuel sparring på brug af det lærte i praksis

Formål: At træne deltagerne i at være kørelærere med særligt fokus på elevens læring og elevens opnåelse af selvstændighed

Forløb: 4 + 1 dages træningsforløb. Særligt fokus på brug af logbog i forbindelse med oplæringen og på at være rollemodel

— Bom's blog —

Et blogindlæg til inspiration

Oplæring og videndeling: Sådan kommer din viden og kunnen din kollega til gavn!

Læs mere

— Vil du vide mere? —

Du er velkommen til at kontakte mig