- INVOLVERENDE LÆREPROCESSER -

Uddannelsesdesign

Og få mere at vide

Udvikling af læringsaktiviteter

Konsulentbistand til udvikling og design af læringsaktiviteter, facilitering af udviklings- og forandringsprocesser og træning af interne konsulenter i at forestå aktiviteterne.

Jeg bistår organisationer med udvikling af et bredt spekter af læringsaktiviteter. Min rolle består typisk i at være læringsfaglig tovholder og sparringspartner, at facilitere udviklingsprocessen og i den forbindelse sikre inddragelse af relevante ressourcer i organisationen og skabe samspil, samt ofte at træne og supervisere organisationens egne konsulenter.

Der er selvsagt ikke to opgaver der ens, så kontakt mig og lad os drøfte, hvilket bidrag fra min side der evt. kunne give værdi for jer i jeres aktuelle situation.

— Cases —

Eksempler på opgaver

Formål: At yde konsulentbistand til udvikling af ny TR-grunduddannelse ved at facilitere udviklingsprocessen og ved at sikre den pædagogisk-didaktiske kvalitet

Forløb: 2-årigt udviklingsforløb med løbende planlægning af processer, facilitering af arbejdsseminarer, sparring på detailplanlægning, støtte til implementering i praksis m.v.

Formål med det pædagogiske grundlag 

  • Fælles pædagogisk platform for alle konsulenter i uddannelsescenteret
  • Kvalitetssikring af den pædagogiske indsats m.h.p. at opnå højere effekt af udviklingsaktiviteter 

Formål med konsulentuddannelsen 

  • At konsulenterne effektivt og kompetent kan udvikle, implementere og understøtte udviklingsaktiviteter i DSB, der lever op til DSB’s forretningsstrategi 
  • At konsulenterne er fortrolige med og kan arbejde ud fra uddannelsescenterets pædagogiske grundlag

Min funktion:

Læringskonsulent og pennefører på udformningen af det pædagogiske grundlag

Gennemførelse af konsulentuddannelse, i alt 8 undervisningsdage fordelt på 4 moduler. Fokus på træning i brug af ’det pædagogiske grundlags’ metoder og værktøj.

Formål: At klæde interne erhvervsudviklingskonsulenter på til at forestå erhvervsudviklingsseminarer. Fokus på en faciliterende og involverende tilgang med henblik på at skabe bæredygtige lokale projekter.

Forløb: 4 dages udviklings- og træningsforløb. Design af erhvervsudviklingsseminarer matchende en grønlandsk kontekst i samspil med de lokale konsulenter, løbende afprøvning af proceskomponenter og træning af konsulenterne i at forestå processerne.

Formål: At styrke deltagerorientering og sikre den pædagogiske kvalitet i en række integrationsworkshops i bydele i København

Forløb: Sparring på planlægningen af workshops og supervision af underviserne på de første workshops

— Vil du vide mere? —

Du er velkommen til at kontakte mig