Effektiv sidemandsoplæring og videndeling

Skru op for udbyttet, når kollega lærer af kollega

 

At oplære et andet menneske – eller blot introducere en kollega til en ny fremgangsmåde – er en kunst. Kan du dine oplæringsmetoder, kan du gøre vejen meget lettere og kortere, mere motiverende og mere meningsfuld for din kollega. Og således at kollegaen hurtigt bliver selvkørende og selv kan præstere på højt niveau. Kan du ikke, så kan du for alvor gøre tilværelsen bøvlet for din kollega.

Med en systematiseret tilgang vil mange virksomheder kunne løfte kvaliteten af sidemandsoplæring og videndeling.

Kontakt mig hvis i vil optimere udbyttet af jeres interne oplæring og videndeling. Jeg har en lang række kurser i sidemandsoplæring for DSB og ATP bag mig og rådgiver endvidere virksomheder om at systematisere tilgangen til sidemandsoplæring og videndeling.

 

Målgruppe

Elev- og oplæringsansvarlige, superbrugere, instruktører og andre fagprofessionelle der træner elever/ kolleger

 

Indhold (fx)

  • Oplæring/ videndeling med fokus på kollegaens læring
  • Modtagerorienteret formidling af faglige budskaber
  • Spørgeteknik med fokus på at skabe forståelse
  • Anerkendende feedback som læringsværktøj
  • Mennesker er forskellige: Om persontyper og betydning i oplæringsprocessen
  • Oplærings-/ videndelingsøvelser med feedback

 

Sidemandsoplæring og videndeling: Sådan kommer din viden og kunnen din kollega til gavn!